Vreemdelingenrecht

Humanitaire en medische regularisatie - gezinshereniging - beroepskaarten en arbeidskaarten - Procedure voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en Raad van State -Visumaanvragen -verblijfsvergunning - asielprocedure - schijnhuwelijk

Het is helemaal niet eenvoudig om de juiste weg te vinden in het kluwen van regelgeving over het vreemdelingenrecht. Ons advocatenkantoor helpt u bij het vinden van de juiste weg. Bij ons kan u terecht voor een eerlijk en deskundig advies op het gebied van het verblijfsrecht.

Kan ik in het kader van een gezinshereniging naar België komen? Hoe kan ik als student een verblijfsvergunning aanvragen in België? Hoe moet ik een regularisatieverzoek om humanitaire redenen indienen? Wanneer kan ik de Belgische nationaliteit aanvragen en hoe?

Voor al deze vragen kan u terecht bij onze gespecialiseerde advocaat inzake vreemdelingenrecht. Meester Ali Acer heeft vele jaren ervaring in al deze procedures en onderhoud regelmatig contacten met de bevoegde overheidsdiensten.