Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku

ACER Avukatlık Bürosu, sigorta şirketleri ile sigortalılar arasındaki her türlü uyuşmazlığın çözümü konusunda hukuki hizmeti vermektedir. Müvekkillerimizin risklerinin sigorta kapsamına alınabilmesi için sigorta şirketleri ile olan ilişkilerinde risk tespiti, poliçe oluşturulması gibi tüm evreleri kapsar şekilde danışmanlık ve temsil hizmetleri verilmektedir. Konusunda uzman ve başarılı kadro tarafından Sigorta Hukuku alanında sunulan başlıca hukuki hizmetler şu şekildedir:

  • Sigorta ile ilgili alacak ve tazminat davalarının takibi,
  • Hayat ve Maluliyet Sigortası davalarının takibi,
  • Trafik kazalarına ilişkin tazminat taleplerinde sulh olma ve dava takibi hususlarında temsil,
  • Yangın sigortası davalarının takibi,
  • Ferdi Kazalara ilişkin davalarının takibi,
  • Mal ve diğer tazminatlara ilişkin davalarının takip edilmesi,
  • Her türlü hukuki danışmanlık ve yardım