Verkeersrecht

U bent gedagvaard voor de politierechtbank. Een verkeersovertreding of verkeersongeluk? U doet er goed aan contact met ons op te nemen teneinde u te laten bijstaan door onze gespecialiseerde advocaat inzake verkeersrecht.

Een dagvaarding is de oproeping via de gerechtsdeurwaarder om te verschijnen voor de Rechtbank (in verkeerszaken de Politierechtbank) voor een overtreding die u begaan heeft. Opgepast, dit zal meestal ongeveer binnen de tien dagen zijn. Het kan ook korter maar nooit minder dan drie dagen. U heeft dus niet veel tijd.

Hebt u een dagvaarding ontvangen, kan u uw makelaar contacteren met de vraag of u een rechtsbijstandsverzekering hebt afgesloten. In de meeste gevallen is dat zo. U kan dan zelf uw eigen advocaat kiezen. U kunt dus altijd ons kantoor laten aanstellen.

Wij worden volledig door de verzekering betaald en kosten u dus NIETS. De makelaar zal aangifte doen bij de verzekeringsmaatschappij, die ons dan zal verwittigen. U kan ons ook altijd rechtstreeks contacteren, dan doen wij zelf de aangifte. In dat geval is het belangrijk dat u ons de dagvaarding en uw polisnummer van de verzekering alsook de nummerplaat van uw wagen bezorgd.

Wij maken dan een afspraak voor een eerste gesprek waarin we de omstandigheden van de overtreding overlopen en een aantal vragen stellen over uw persoonlijke omstandigheden (bv. is het de eerste keer dat u moet voorkomen, waarom was u gehaast, was u gestresseerd, kan u uw rijbewijs missen,...). Aan de hand van deze gegevens zorgen wij ervoor dat we een verhaal kunnen vertellen aan de rechtbank, zodat u geen nummer bent.

Hierna gaan we het strafdossier inzien op de griffie van de politierechtbank. We onderzoeken een aantal juridische elementen zoals de verjaring, procedurefouten, enz. Ook kijken wij na of de overtreding te betwisten valt.

Na de inzage van het strafdossier informeren wij u over de inhoud van het strafdossier en bespreken we de strategie van de verdediging en de mogelijke straffen.

Tevens adviseren wij voor elk specifiek geval de noodzaak om zelf aanwezig te zijn in de zitting.